Monthly Archives: Disember 2018

//Disember

Visi

Memartabatkan kecemerlangan ilmu dan insan berteraskan ICT [...]

Visi 2018-12-13T14:12:21+00:00

Misi

Memperkasa infostruktur ICT untuk menyokong persekitaran akademik dan pentadbiran universiti [...]

Misi 2018-12-13T14:09:00+00:00