Makmal

//Makmal

Perkhidmatan Makmal Universiti Sains Islam Malaysia

USIM menyediakan makmal komputer yang dilengkapi dengan kemudahan untuk kegunaan pelajar di semua fakulti-fakulti. Makmal computer dilengkapi dengan computer dan perabot serta perisian yang bersesuaian mengikut program pembelajaran.

Senarai Makmal komputer di Fakulti-Fakulti di USIM adalah seperti berikut :

2018-10-11T12:34:21+00:00