Misi, Visi dan Objektif

/Misi, Visi dan Objektif
Misi, Visi dan Objektif 2018-12-13T15:27:45+00:00

Memperkasa infostruktur ICT untuk menyokong persekitaran akademik dan pentadbiran universiti secara optimum dan kos efektif.

Memartabatkan kecemerlangan ilmu dan insan berteraskan ICT.

1.Memaksimakan jaringan penyebaran maklumat tanpa sempadan.

2.Mewujudkan infrastruktur rangkaian kampus yang mengaplikasikan teknologi tanpa wayar lengkap dengan sistem keselamatan yang boleh dipercayai dan selamat.

3.Mewujudkan dan menyelenggara sistem maklumat universiti yang bersepadu dan fleksibel menggunakan teknologi web serta dapat disesuaikan dengan perubahan organisasi.

4.Menerokai dan menggalakkan penggunaan teknologi sumber terbuka dalam pelbagai bidang kepakaran.

5.Mewujudkan sistem automasi dan penyebaran maklumat digital menggunakan teknologi kad pintar pelbagai guna.

6.Menjadi pusat perlombongan data yang tepat dan dapat dimanfaatkan untuk pengukuran produktiviti dan KPI.