sistem maklumat universiti

//sistem maklumat universiti
sistem maklumat universiti 2019-03-01T10:28:37+00:00
 1. Sistem eAkademik
 2. Sistem Al-Bathiyyah
 3. Sistem Al- Uqud
 4. Sistem eQalam
 5. Sistem Direktori Kepakaran (DOE)
 6. Sistem Paparan Graduan (uGRADS)
 7. Sistem MyBookstore
 1. Sistem Munazim Online
 2. Sistem Kehadiran Staf (MyAkrab)
 3. Sistem Permohonan Latihan (myTrams)
 4. Sistem Sasaran Kerja Tahunan (eSekata)
 5. Sistem Penilaian Prestasi (ePRESTASI)
 6. Sistem Permohonan Perjawatan (eIRIS)
 7. Sistem Pengurusan Bakat (eTALENT)
 8. Sistem Pengurusan Fasiliti (myARIFS)
 9. Sistem Keselamatan Kampus (SKK)
 10. Sistem Pengurusan Cetakan Kad (CISS)
 11. Sistem Pengurusan Majlis (eGemsys)
 12. Sistem Que (uQUICS)
 13. Sistem Pengurusan Pelawat (ePELAWAT)
 1. Sistem Al Maaliyah V3.0
 2. Sistem myCLAIM
 3. Sistem myOT
 4. Sistem myPayment V2
 1. Sistem Maklumat Akademik (AIS)
 2. Sistem Maklumat TAMHIDI
 3. Sistem Al-‘Aaliyah
 4. Sistem Al-‘Ulyaa
 5. Sistem Kemasukan Pelajar (eTasjil)
 6. Sistem Permohonan Kemasukan (eCGS)
 7. Sistem Permohonan Kemasukan(eUG)
 8. Sistem Penilaian Kursus (eNilai)
 9. Sistem Latihan Industri ( eLI)
 10. Sistem iAbqari (Kolej Permata Insan)

Pembangunan Baru

 1. Sistem Maklumat Akademik Pelajar V2.0
 1. Sistem Tullabiyyah
 2. Sistem Kehadiran (eHADIR)
 3. Sistem Pemilihan MPP (eUNDI)
 4. Sistem Pemilihan eundi (Senat dll)
 5. Sistem Pengurusan KI (ePKI)
 6. Portal Alumni
 7. Sistem uEvent
 8. Sistem Pengurusan Zakat & Wakaf

Pembangunan Baru

 1. Sistem eMOS
 1. Portal iStudent
 2. Portal iStaff
 3. Portal uParent
 4. Pengurusan RMS

Sistem eKlinikal V2.0