Piagam Pelanggan

/Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan 2018-12-12T16:23:28+00:00

Berikrar dan berjanji untuk menyediakan perkhidmatan ICT berdasarkan Indeks Prestasi Utama (KPI) yang berikut:

  1. Menyediakan kemudahan rangkaian selama 24x7x365 hari
  2. Memastikan sistem aplikasi beroperasi selama 24x7x365 hari
  3. Menyediakan sistem emel rasmi Universiti selama 24x7x365 hari
  4. Aduan ICT akan diambil perhatian seperti berikut:
  • 1.Bagi aduan yang mudah, akan diselesaikan dalam tempoh DUA HARI (2) WAKTU BEKERJA.

  • 2.Sekiranya aduan memerlukan penukaran alat ganti, tempoh TUJUH HARI (7) WAKTU BEKERJA diperlukan untuk aduan diselesaikan.

  • 3.Bagi melibatkan perolehan alat ganti atau claim warranty, aduan akan diselesaikan dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI WAKTU BEKERJA.