Fungsi Bahagian Pentadbiran GOAL-ITQAN

Timbalan Pendaftar Kanan : Haji Mazlan Bin Nawang

  1. Pengurusan Belanja Mengurus GOAL-ITQAN
  2. Pengurusan Rekod dan Fail
  3. Pengurusan Surat Menyurat
  4. Pengurusan Sumber Manusia
  5. Pengurusan Stor Alat Tulis
  6. Pengurusan Mesyuarat :
  • Jawatankuasa Teknikal ICT USIM (JTICT)
  • Jawatankuasa Keselamatan ICT (JKICT)
  • Jawatankuasa Penyelarasan Projek ICT (JPPICT)
  • Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
  PUSAT PEMBELAJARAN AKSES TERBUKA GLOBAL,
 TEKNOLOGI IMERSIF & JAMINAN KUALITI (GOAL-ITQAN)
 Universiti Sains Islam Malaysia
 Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai
 Negeri Sembilan
 No Tel : +606-798 6042
 No Fax: +606-798 6050