GOAL-ITQAN mewujudkan Seksyen Keselamatan ICT di bawah Unit Rangkaian dan Keselamatan ICT pada awal tahun 2018 . Pusat GOAL-ITQAN bertanggungjawab dalam meminimumkan kesan insiden dan risiko ancaman keselamatan ICT di USIM dengan menyediakan sokongan kepakaran dan keperluan ICT yang merangkumi penguatkuasaan, kawalan dan langkah perlindungan aset ICT USIM melalui:

Pembangunan Polisi Keselamatan ICT USIM

Pengujian dan pengauditan tahap keselamatan sistem aplikasi, sistem rangkaian komputer dan server USIM.

Peningkatan tahap kesedaran keselamatan ICT staf USIM

Pelaporan sebarang perlanggaran polisi kepada Jawatankuasa Keselamatan ICT USIM.

Lihat DKICT

Maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Rangkaian dan Keselamatan ICT
06-798 6054 | 06-798 6045