Perkhidmatan kepada Pengguna yang disediakan oleh Unit Perkakasan dan Khidmat Pengguna ialah :

 • Khidmat Aduan ICT
 • Khidmat Bengkel Baik Pulih
 • Spesifikasi Perolehan Peralatan ICT
 • Baucar Staf 1 Notebook (BS1N)

Sebarang Aduan ICT boleh dilakukan melalui :

 • Aduan ICT – Sistem myARIFS (http://myarifs.usim.edu.my/index2.php)
 • Telefon – 6053/6075/6090
 • Hadir sendiri ke Unit Perkakasan dan Khidmat Pengguna, Aras 1, Bangunan GOAL-ITQAN pada waktu pejabat
  8.15 am – 12.45 pm / 2.15 pm – 5.00 pm (Isnin – Khamis)
  8.15 am – 12.00 pm / 3.00 pm – 5.00 pm (Jumaat)