Garis Panduan ICT USIM

Garis Panduan ICT USIM menerangkan secara umum penggunaan sumber -sumber teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang terdapat di USIM dan diterima pakai sebagai garis panduanumum. Mana-mana garis panduanterperinci untuk setiap sumber yang disenaraikan adalah mengatasi garis panduanumum ini.

Terbitan : Oktober 2019

Muat Turun

BORANG

Borang Permohonan, Aduan dan Tempahan

Muat Turun

KLIK DI SINI

MANUAL PENGGUNA

Manual Pengguna untuk perkhidmatan ICT yang disediakan

Muat Turun

KLIK DI SINI

SPESIFIKASI ICT

Spesifikasi ICT sebagai panduan pembelian perolehan

Muat Turun

Klik Disini

POSTER ICT

Poster-poster berkaitan ICT sebagai panduan pengguna

Muat Turun

KLIK DI SINI